kerman

دانلود نقشه شیب استان کرمان

۱۲,۱۰۰ تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

حجم : 501MB

نقشه Slope معادل نقشه شیب میباشد. نقشه شیب و جهت شیب از مواردی هستند که در اکثر موارد در آنالیزهای مکانی مورد استفاده قرار میگیرد. این نقشه از نوع داده رستری بوده که هر پیکسل آن نشان دهنده شیب هر مکان می باشد.

دقت این محصول ۲۹*۲۹ متر و منبع تهیه آن از ماهواره Aster است.  سیستم تصویر این نقشه UTM بوده و امکان استفاده از این محصول در نرم افزار هایی از قبیل arc map, arc scene,  global mapper و… میسر می باشد.

برخی از کاربردهای مهم نقشه شیب عبارتند از؛

*ﻧﺸﺎن دادن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻄﺤﯽ را ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻ وﺟﻮد دارﻧﺪ.

*ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ را ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﺮ رﯾﺰش ﺑﻬﻤﻦ، راﻧﺶ زﻣﯿﻦ وﺟﻮد دارد.

* بررسی وضعیت توپوگرافی زمین با سهولت بیشتر

* تعیین سرعت رواناب و به تبع آن میزان فرسایش یک منطقه

دیدگاه‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که برای این محصول دیدگاه می‌نویسد. “دانلود نقشه شیب استان کرمان”