Emrah Blkn Google fuck you Skype hakanakdan@outlook.com ulaş bana. Emrah Blkn Google fuck you Skype hakanakdan@outlook.com ulaş bana. Emrah Blkn Google fuck you Skype hakanakdan@outlook.com ulaş bana.

سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

shakhes
0نظرات توسط

سیستم اطلاعات جغرافیایی ) ) GIS بستری برای ذخیره ، نگهداری ، مدیریت و تجزیه و تحلیل اطلاعات جغرافیایی مـی باشـد و جهت کار همزمان با داده هایی که وابستگی مکانی ( جغرافیایی ) و توصیفی دارند، طراحی شده است . امروزه در اختیـار داشـتن داده های بهنگام و استخراج اطلاعات مورد نیاز از این داده ها دارای اهمیت وافری می باشد .

 حوادث طبیعی یا غیر طبیعی که امنیت افراد را به خطر بیندازد و خساراتی جانی یا مالی ایجاد کند بحران نامیده می شود.(سیل ، آتش سوزی ، زلزله )
منظور از مدیریت بحران این است که در کوتاهترین زمان و با صرف حداقل هزینه ، موثرترین کمک را به افرادی که دچار بحران شده اند ارائه نماییم. برای مدیریت بحران باید اطلاعات کافی در مورد امکانات موجود ، اقدامات لازم و اولویت انجام آنها داشته باشیم. برای اتخاذ تصمیم صحیح، تصمیم گیری باید بر اساس اطلاعات انجام شود و سیستم های اطلاعات مکانی به این تصمیم گیری کمک می نمایند.

یک سیستم اطلاعات مکانی (GIS) مجموعه سخت افزار ، نرم افزار و منابع انسانی است که با تکیه بر اطلاعات مکانی و توصیفی موجود و انجام تحلیلهای مورد نیاز، امکان تصمیم گیریهای صحیح را فراهم می نماید.

اقداماتی را که می توان با استفاده از GIS در مورد مدیریت بحران انجام داد

قبل از بحران : پیش گیری ، شبیه سازی بحران ، برآورد خسارات احتمالی و پیش بینی اقدامات لازم ، حفظ آمادگی
در حین بحران : کسب اطلاعات دقیق در مورد ابعاد بحران ، انطباق آنها با پیش بینی های انجام شده و به اجرا گذاشتن تصمیمات
پس از بحران : ارزیابی خسارتها و بازسازی و جبران آنها

   برای مدیریت صحیح بحران باید قبل از وقوع آن پیش بینی های لازم و تصمیمات مناسب اخذ شود. در زمان بحران ممکن است زمان کافی تصمیم گیری صحیح وجود نداشته باشد. سیستم اطلاعات مکانی (GIS) میتواند در تمامی این مراحل به عنوان ابزار تصمیم گیری کمک نماید.

زلزله از جمله بلایای طبیعی می باشد که در کشور ما خسارات و تلفات زیادی را بوجود آورده است. تا کنون هیچ راهی برای جلوگیری از این پدیده طبیعی شناسایی نشده است اما می توان با پیش بینی های لازم و اتخاذ تصمیمات و تمهیداتی پیش از وقوع زلزله و هدایت صحیح امکانات پس از وقوع زلزله و تصمیم گیری براساس اطلاعات ، صدمات ناشی از آن را به حد اقل ممکن کاهش داد .
در این مقاله یک نمونه از کاربردهای GIS در کاهش مدیریت بحران زلزله مورد بررسی قرار گرفته است و نمونه هایی از تحلیلهایی که بر اساس GIS و اطلاعات مکانی در مورد زلزله می توان انجام داد ارائه شده است.

تعیین مناطق مناسب برای اسکان موقت

   یکی از تحلیلهایی که در سیستم اطلاعات مکانی می توان انجام داد تحلیل Site Selection می باشد که به معنی تعیین محلهایی است که شرایط و معیارهای مشخصی را داشته باشند.
بلافاصله پس از وقوع زلزله نیاز به محلی برای اسکان در کنار شهر و به دور از مناطق تخریب شده می باشد. می توانیم با توجه به شرایط زیر و استفاده از تحلیل Site Selection   مناطق مناسب برای اسکان موقت را تعیین کنیم:

الف)  در نزدیکی راه ارتباطی باشد.( فاصله تا راه کمتر از یک کیلومتر )
ب)  در نزدیکی رودخانه ها و مسیلها نباشد. (فاصله تا رودخانه ها بیش از ۳ کیلومتر و فاصله تا مسیلها بیش از ۲ کیلومتر )
ج)  در نزدیکی ساختمانها نباشد(فاصله تا ساختمانها بیش از ۱۰۰ متر )
د)  شیب مناسب داشته باشد (مقدار شیب کمتر از ۳ درصد باشد)
ه)  از مانداب و دریاچه فاصله داشته باشد(فاصله بیش از یک کیلومتر)
و)  در نزدیکی شهر باشد (فاصله تا مرکز شهر کمتر از ۵ کیلومتر)
ز)  نزدیک گسلها نباشد (بیشتر از ۲ کیلومتر فاصله داشته باشد)
ح)  در معرض باد از طرف شهر نباشد

Crisis_Management_2

تقسیم بندی شهر به مناطق امداد رسانی

   به منظور برنامه ریزی و کنترل عملیات امداد و نجات، بهتر است قبل از حادثه شهرها و مناطق مختلف به مناطق و ناحیه های کوچکتری تقسیم بندی شده و مسئولیت جستجو و نجات و امداد هر بخش قبل از حادثه مشخص باشد و تمامی عملیات یک منطقه زیر نظر یک ارگان خاص انجام گیرد. (گزارش پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله)

پیشنهاد بعدی :  بلوک آماری و کاربرد آن در به روزرسانی داده های کاداستر

برای تقسیم بندی شهر به مناطق امداد رسانی ابتدا باید معیارهای تقسیم بندی شهر را مشخص نماییم. یکی از معیارها جمعیت می باشد یعنی باید شهر را به مناطق با جمعیت یکسان تقسیم بندی کنیم. خیابانها و معابر و سایر عوارض مشخص نیز میتوانند به عنوان مرز مناطق در نظر گرفته شوند. تعداد تقسیمات با توجه به وسعت منطقه و ظرفیت اکیپهای امدادی و … قابل تغییر می باشد.

مناطق مناسب برای ایجاد بیمارستان صحرایی ، انبار امدادی و پاسگاه نیروی انتظامی

   در چند روز اول پس از وقوع حادثه نیاز به ایجاد بیمارستان صحرایی ، انبار امدادی و پاسگاه نیروی انتظامی در نزدیکی مناطق تخریب شده می باشد.
این مناطق باید شرایط زیر را داشته باشند:

الف) در نزدیکی راه ارتباطی باشد.( فاصله تا راه کمتر از یک کیلومتر )
ب) در نزدیکی رودخانه ها م مسیلها نباشد. (فاصله تا رودخانه ها بیش از ۳ کیلومتر و فاصله تا مسیلها بیش از ۲ کیلومتر )
ج) در نزدیکی ساختمانها نباشد(فاصله تا ساختمانها بیش از ۲۰ متر )
د) شیب مناسب داشته باشد (مقدار شیب کمتر از ۳ درصد باشد)
ه) از مانداب و دریاچه فاصله داشته باشد(فاصله بیش از یک کیلومتر)
و) در نزدیکی شهر باشد (فاصله تا مرکز شهر کمتر از ۳ کیلومتر)
ه) نزدیک گسلها نباشد (بیشتر از ۲ کیلومتر فاصله داشته باشد)

نتیجه گیری و پیشنهادات :

   در یک سیستمهای اطلاعات مکانی تحلیلها بر اساس اطلاعات انجام می شود. در صورتیکه اطلاعات بیشتری از شهر موجود باشد می توان تحلیلهای دقیقتر و کاملتری را انجام داد بنابراین پیشنهاد می شود :

–  پایگاه داده مکانی شهری ایجاد گردد.
–   مرکز مدیریت بحران به پایگاه داده مکانی شهری دسترسی داشته باشد.
–   از اطلاعات مکانی و GIS در تصمیم گیریها استفاده شود.
–   مرکز مدیریت بحران باید در محلی باشد که در صورت آسیب دیدگی شهر قابلیت عملیات داشته باشد.
–   مراکزی برای جمع آوری اطلاعات ایجاد شود.(ایستگاههای هواشناسی ، ایستگاههای لرزه نگاری و….)
–   ارتباط بین مراکز جمع آوری اطلاعات با پایگاه داده مکانی شهری از طریق اینترنت برقرار شود.
–   معیارها و ضوابط مشخصی برای تصمیم گیریها تدوین شود.

چرخه اطلاعات در پایگاه داده شهری برای مدیریت بحران

داده های مورد نیاز در پایگاه داده مکانی شهری :

–  نقشه های شهری توپوگرافی(نقشه های پایه)
–  نقشه های زمین شناسی(گسلها ، جنس خاک ، اطلاعات زلزله های قبلی ، آبهای زیر زمینی )
–  اطلاعات شبکه حمل و نقل (راهها ، خیابانها ، راه آهن ، مترو ، فرودگاه)
–  اطلاعات سازه های خاص ( سدها ، پلها ، کارخانجات )
–  اطلاعات جمعیتی
–  اطلاعات ساختمانها (قدمت ، جنس ، تعداد طبقات ، مشخصات فنی ، تعداد ساکنین )

داده های مورد نیاز در پایگاه داده مکانی شهری :

–  اطلاعات هواشناسی (میزان بارندگی ، دما ، باد ، آلودگی هوا و …)
–  مراکز خدماتی و آموزشی (بانکها ، مدارس و..)
–  مراکز امدادی ( بیمارستانها، آتش نشانی ، نیروی انتظامی ، هلال احمر )
–  نقشه تاسیسات شهری
–  سیستم آبرسانی (لوله های انتقال آب ، مخازن آب ، چاهها ، قنوات)
–  سیستم برق رسانی (نیرو گاهها ، خطوط انتقال ، خطوط توزیع)
–  سیستم مخابراتی (مراکز مخابراتی ، کابلها )
–  سیستم گاز رسانی (لوله های گاز ، شیرهای گاز ، ایستگاههای تقلیل فشار و …)
–  سایر تاسیسات ( لوله های انتقال سوخت ، مواد شیمیایی و …)
–  سایر مراکز مهم (صدا و سیما ، شهرداری ، فرمانداری)

برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید کتاب زیر را دانلود نموده و مطالعه نمایید…

دانلود-300x117تهیه کننده: وزارت کشور، سازمان شهرداری ها و دهیاری های  کشور

تعداد صفحات: ۳۳۴

حجم: ۹٫۶ مگابایت

gismashhad96
0نظرات توسط

آقای جی آی اس ایران  در شهر مشهد مقدس دوره آموزش کاربردی مباحث سطح پیشرفته GIS را بر گزار میکند…

سرفصل مباحث دوره به شرح زیر میباشد:

جلسه ۱)  : Geodatabase
معرفی مزایای Geodatabase و انواع آن
آشنایی با ساخت File Geodatabase
آشنایی با ساخت Personal Geodatabase
تشریح تفاوت های File Geodatabase و Personal Geodatabase
آشنایی با ساخت Feature Dataset و Feature Class
تشریح تفاوت های Shapefile و Feature Class
آشنایی با روش Import و Export لایه به Geodatabse
آشنایی با روش درج مقدار پیش فرض در Field ها

جلسه ۲ : Topology : آشنایی با نحوه نمایش و اصلاح خطای لایه ها
ضرورت توپولوژی
مفهوم توپولوژی
آشنایی با قوانین توپولوژی
ساخت لایه توپولوژی
معرفی نوار ابزار Topology
روش یافتن و اصلاح خطاها با Topology
اعمال تغییر و معتبر سازی Topology
جلسه ۳ و ۴ : Raster : کار با داده های رستری

آشنایی با انواع داده های رستری
آشنایی با ابزار Image Analysis
آشنایی با روش تقسیم لایه های رستری
آشنایی با روش ترکیب لایه های رستری
آشنایی با روش استخراج از لایه رستری
آشنایی با مفهوم DEM و DTM
تبدیل لایه های رستری به وکتوری
تبدیل لایه های وکتوری به رستری
تمرین فصل

جلسه ۵ : Spatial Analyst : تحلیل فضایی برای مکان یابی  
معرفی Spatial Analyst
ساخت نقشه های سایه روشن (Hillshade)
ساخت نقشه شیب (Slope)
ساخت نقشه جهت شیب (Aspect)
ساخت نقشه های منحنی میزان (Contour)
ساخت نقشه میدان دید (Viewshed)
ساخت نقشه Cut Fill برای محاسبه حجم عملیات خاک برداری و خاک ریزی
آشنایی با روش ساخت حریم های رستری ( Euclidian Distance)
آشنایی با روش طبقه بندی مجدد لایه های رستری ( Reclassify)
آشنایی با همپوشانی لایه های رستری ( Raster Calculator)
جلسه  ۶,۷:  ۳Analyst : تحلیل سه بعدی
آشنایی با نحوه نمایش لایه های سه بعدی در Arc Catalog
آشنایی با نحوه کار با لایه های سه بعدی در Arc Map
آشنایی با مفهوم TINو نحوه ساخت آن
ویرایش TIN
آشنایی با کاربردهای TIN
محاسبه حجم عملیات خاکی
ایجاد دستی خطوط منحنی میزان ( Contour )
ایجاد نقشه خط القعر ( Steepest Path )
تهیه نقشه خطوط وضعیت دید (Line of sight)
ترسیم پروفیل یا نیمرخ (Create Profile Graph)
آشنایی با نحوه کار با لایه های سه بعدی در Arc Scene
جلسه۸ : Interpolation: درون یابی
معرفی روش های درون یابی
روش IDW
روش Spline
روش Kriging
جلسه۹ : Model Builder : مدل سازی
معرفی و آموزش ابزارهای Model Builder

زمان شروع کلاس ها ۱۱ آذر ماه ۹۶ می باشد. ساعت شروع کلاس ها بعد از ظهر روزهای زوج می باشد.

مکان برگزاری کلاس ها: متعاقباً اعلام خواهد شد.

مدارک ثبت نام:

۱- یک قطعه عکس ۳*۴

۲- یک عدد فتوکپی شناسنامه

۳- یک عدد فتوکپی کارت ملی

۴- پرداخت مبلغ ۲۵۰۰۰۰تومان و ارائه فیش واریز آن

توضیحات:

 • همراه داشتن لپ تاپ در دوره به منظور درک بهتر مطالب ضروری است.
 • در پایان دوره به کلیه شرکت کنندگان در صورت قبولی در آزمون پایانی گواهی معتبر ارائه میشود.
 • مدت دوره ۲۵ساعت میباشد.
 • در آخر دوره به کلیه شرکت کنندگان پکیج آموزشی کل دوره در قالب فیلم ارائه میگرد.
 • آموزش به صورت پروژه محور انجام میشود.

علاقمندان میتوانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۹۱۵۴۲۸۳۲۷۱ ارتباط برقرار کنند و اطلاعات خود را از طریق فرم زیر ثبت نمایند…

gismashhad96

جهت ثبت نام فرم زیر را تکمیل نمایید…

 

gismoghadamatimashhad96
0نظرات توسط

آقای جی آی اس ایران  در شهر مشهد مقدس دوره آموزش کاربردی مباحث سطح مقدماتی GIS را بر گزار میکند…

سرفصل مباحث دوره به شرح زیر میباشد:

نوع پروژه مرتبط آموزشی

موضوع

جلسه
مفاهیم و مبانی GIS – کاربردهای  GIS – آموزش نصب نرم افزار GIS اول
اداره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی- شرکت گاز آشنایی با سیستم های مختصات – آموزش ژئورفرنس کردن نقشه دوم
شهرداری- شرکت ملی پست رقومی نمودن عکس و مدیریت بانک اطلاعاتی – تعریف و تغییر سیستم مختصات لایه ها سوم
شرکت  آب و فاضلاب-اداره اوقاف و امور خیریه ورود و ویرایش اطلاعات توصیفی به جدول – مدیریت اطلاعات توصیفی چهارم
استانداری و فرمانداری آنالیز مکانی شامل دستورهای UNION-CLIP- MERGE- DISSOLVE پنجم
اداره راه و شهرسازی-مخابرات محاسبه مسافت- مساحت و محیط عوارض – محاسبه مختصات – سیمبولوژی لایه ها- برچسب گذاری  ششم
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری-جهاد کشاورزی آموزش ورود داده های GPS به GIS و بالعکس- آموزش ورود نقشه های اتوکد به GIS  و بالعکس هفتم
شرکت آب منطقه ای – شرکت برق آموزش ورود داده های اکسل به GIS و بالعکس- آموزش لایه های گوگل ارث به GIS  و بالعکس هشتم
تهیه نقشه موقعیت برای ارگانها و مراکز مختلف آموزش  Layout: شیت بندی نقشه- تهیه نقشه نهایی برای چاپ نهم
امتحان دهم

زمان شروع کلاس ها ۱۱ آذر ماه ۹۶ می باشد. ساعت شروع کلاس ها بعد از ظهر روزهای زوج می باشد.

مکان برگزاری کلاس ها: متعاقباً اعلام خواهد شد.

مدارک ثبت نام:

۱- یک قطعه عکس ۳*۴

۲- یک عدد فتوکپی شناسنامه

۳- یک عدد فتوکپی کارت ملی

۴- پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰تومان و ارائه فیش واریز آن

توضیحات:

 • همراه داشتن لپ تاپ در دوره به منظور درک بهتر مطالب ضروری است.
 • در پایان دوره به کلیه شرکت کنندگان در صورت قبولی در آزمون پایانی گواهی معتبر ارائه میشود.
 • مدت دوره ۲۰ ساعت میباشد.
 • در آخر دوره به کلیه شرکت کنندگان پکیج آموزشی کل دوره در قالب فیلم ارائه میگرد.
 • آموزش به صورت پروژه محور انجام میشود.

علاقمندان میتوانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۹۱۵۴۲۸۳۲۷۱ ارتباط برقرار کنند و اطلاعات خود را از طریق فرم زیر ثبت نمایند…

 

gismoghadamatimashhad96

 

جهت ثبت نام فرم زیر را تکمیل نمایید…

 

 

 

gismoghadamatitorbat96
0نظرات توسط

آقای جی آی اس ایران برای اولین بر در شهر تربت حیدریه دوره آموزش کاربردی مباحث سطح مقدماتی GIS را بر گزار میکند…

سرفصل مباحث دوره به شرح زیر میباشد:

نوع پروژه مرتبط آموزشی

موضوع

جلسه
مفاهیم و مبانی GIS – کاربردهای  GIS – آموزش نصب نرم افزار GIS اول
اداره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی- شرکت گاز آشنایی با سیستم های مختصات – آموزش ژئورفرنس کردن نقشه دوم
شهرداری- شرکت ملی پست رقومی نمودن عکس و مدیریت بانک اطلاعاتی – تعریف و تغییر سیستم مختصات لایه ها سوم
شرکت  آب و فاضلاب-اداره اوقاف و امور خیریه ورود و ویرایش اطلاعات توصیفی به جدول – مدیریت اطلاعات توصیفی چهارم
استانداری و فرمانداری آنالیز مکانی شامل دستورهای UNION-CLIP- MERGE- DISSOLVE پنجم
اداره راه و شهرسازی-مخابرات محاسبه مسافت- مساحت و محیط عوارض – محاسبه مختصات – سیمبولوژی لایه ها- برچسب گذاری  ششم
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری-جهاد کشاورزی آموزش ورود داده های GPS به GIS و بالعکس- آموزش ورود نقشه های اتوکد به GIS  و بالعکس هفتم
شرکت آب منطقه ای – شرکت برق آموزش ورود داده های اکسل به GIS و بالعکس- آموزش لایه های گوگل ارث به GIS  و بالعکس هشتم
تهیه نقشه موقعیت برای ارگانها و مراکز مختلف آموزش  Layout: شیت بندی نقشه- تهیه نقشه نهایی برای چاپ نهم
امتحان دهم

 

زمان شروه کلاس ها ۶ آبان ماه ۹۶ می باشد. ساعت شروع کلاس ها بعد از ظهر روزهای زوج و یا فرد می باشد.

 

 

مکان برگزاری کلاس ها: متعاقباً اعلام خواهد شد.

 

مدارک ثبت نام:

۱- یک قطعه عکس ۳*۴

۲- یک عدد فتوکپی شناسنامه

۳- یک عدد فتوکپی کارت ملی

۴- پرداخت مبلغ ۲۵۰۰۰۰تومان و ارائه فیش واریز آن

 

توضیحات:

 • همراه داشتن لپ تاپ در دوره به منظور درک بهتر مطالب ضروری است.
 • در پایان دوره به کلیه شرکت کنندگان در صورت قبولی در آزمون پایانی گواهی معتبر ارائه میشود.
 • مدت دوره ۲۰ ساعت میباشد.
 • در آخر دوره به کلیه شرکت کنندگان پکیج آموزشی کل دوره در قالب فیلم ارائه میگرد.
 • آموزش به صورت پروژه محور انجام میشود.

علاقمندان میتوانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۹۱۵۴۲۸۳۲۷۱ ارتباط برقرار کنند و اطلاعات خود را از طریق فرم زیر ثبت نمایند…

 

MrGIS.IR
0نظرات توسط

چکیده :

امروزه سیستم های اطلاعات جغرافیایی، برای گردآوری ، ذخیره سازی، بازیابی، بهنگام سازی، تجزیه و تحلیل ، ارائه و نمایش اطلاعات جغرافیایی پدیدار گشته و توسعه یافته اند. در این سیستم ها ، اطلاعات جغرافیایی رکن اصلی بوده و مدیران و برنامه ریزان بر اساس تجزیه و تحلیل اطلاعات قادر خواهند بود تا نسبت به اتخاذ تصمیم های بهینه و کارآمد اقدام کنند. اطلاع رسانی و تاثیر عمده آن در تقویت و تحکیم فرآیند تصمیم گیری مدیریتی به بالاترین کارایی در یک سیستم منجر می شود. بنابراین اگر اطلاعات با سرعت و به نحو شایسته در اختیار مدیران قرار گیرد می تواند انان را در تصمیم گیری های درست و مناسب یاری دهد. تامین نشدن این شرایط به خصوص در بخش بهداشت و درمان مشکلات جبران ناپذری را به وجود می آورد. هدف از به کارگیری سیستم های اطلاعات جغرافیایی در مدیریت بهداشت، کمک به پیشگیری از وقوع و شیوع بیماری های مختلف از راه بررسی و تحلیل نحوه بروز و شیوع ان ها با توجه به موقعیت جغرافیایی و شرایط حاکم بر محیط است. بدین وسیله راهکارهای مناسب مدیریتی برای کنترل امور بهداشتی – درمانی بدست می آید.

واژه های کلیدی : تصمیم گیری سازمانی، سازمان و مدیریت بهداشت و درمان، سیستم اطلاعات جغرافیایی، مدیریت ایمنی از حوادث، مدیریت خدمات بهداشتی

نویسندگان : محمد زارع، پروین شمس زاده، عباس نجاری

دانلود-300x117

MrGIS.IR
0نظرات توسط

چکیده

با توسعه روز افزون شهرها و صنایع ، برنامه ریـزی بـرای احداث زیر ساخت های انرژی برق انجام می پذیرد . بعـد از آن مسیریابی خطوط انتقـال نیـرو و جایـابی بهینـه پسـت هـا و نیروگاه ها آغاز می گردد . لزوم استفاده از ابزار کارآمد جهـت شناسایی پهنه بندی ها و تو پوگرافی منطقه و ایجاد لا یـه هـای ضروری مورد نظر بر روی نقشه ها ی رقومی (دیجیتـایز )شـده صنعت بـرق، مهمتـرین خواسـته طراحـان اسـت کـه تـاکنون بصورت محدود در بستر نرم افزار GIS تامین گردیده است . البته مسائل بسیاری مانند افزایش حجـم دیتـای ورودی ایـن نرم افزار که موجب کند شدن عملکرد رایانه ها حـین اجـرای آن می شود و همچنین کمبود دیتا و عدم بروز رسـانی مـنظم، از جمله مشکلات پیش رو است . پیشرفت نرم افزارهای تحت وب نقشـــه ومســـیر یـــاب هـــای رقـــومی ، OnlineGis وOnlineMap، ساخت انواع سـخت افزارهـای مفیـد و ویـژه خطوط انرژی مانند: Smartgrid Blackbox ، همگـی موجـب دسترسی آسانتر کاربران به امکاناتی نظیر نرم افزار کـره زمـین گوگل (GoogleEarth ) می شود، و غالباً بصـورت رایگـان در اختیار کار بران سراسر دنیا قرار گرفته است . در این مقالـه بـه شرح و معرفی ابزارها وکاربردهای این نـرم افـزار در صـنعت برق می پردازیم .

واژه های کلیدی : کره زمین  گوگل(GoogleEarth)، برنامه ریزی، Smartgrid Blackbox ، OnlineGis

نویسندگان : محمد جزینی، مهدی جزینی، سجاد دادفر، یاسر ابلاغی، محسن کامرانی، محسن جزینی 

دانلود-300x117

MrGIS.IR
0نظرات توسط

چکیده

آشکارساختن تغییرات یکی از نیازهای اساسی در مدیریت و ارزیابی منابع طبیعی است. بنابراین نقشه تغییرات کاربری را که نتیجه فرایند آشکارسازی تغییرات میباشد، میتـوان بـراسـاس تـصاویر چنـد زمانه سنجش از دور تهیه کرد. لازم به ذکر است که روش های متفاوت و گوناگونی برای آشکارسازی تغییرات و تحولات کاربری ها ارائه شده است. در این تحقیق تغییرات، تحولات کاربری و پوشش اراضی منطقه اصفهان با استفاده از تصاویر سنجنده TM ماهواره لندست اخذ شد؛ سپس در سال های ۱۹۹۸و ۱۹۹۰ پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی بـا بهـره گیـری از روشـهای پیشرفته ارزیابی شد. در مرحله اول تصاویر یاد شـده بـا اسـتفاده از الگوریتم هـای مناسـب از لحـاظ هندسی و رادیومتریک تصحیح شدند؛ آنگاه نمونه های آموزشی به صورت فازی در ده کلاس کـاربری و پوشش بهوسیله نرمافزار Idrisi ایجاد شدند. سـپس هـر تـصویر بـه طـور جداگانـه بـا اسـتفاده از الگوریتم حداکثر مشابهت طبقه بندی شد. در مرحله بعد تصاویر طبقه بندی شده به کمک روش مقایـسه پس از طبقه بندی مقایسه شدند. نتایج بهدست آمده نشاندهنده تغییر وسیع کاربری اراضی کشاورزی مجاور شهر اصفهان به منطقه مسکونی در طول هشت سال میباشد. دراین صورت توصیه مـیشـود مدیران و برنامه ریزان به نظارت هر چه بیشتر بر روند تخریب اراضی کشاورزی در این منطقه توجـه کنند.

واژه های کلیدی :  سنجش از دور، آشکارسازی تغییرات، کاربری و پوشش اراضی، لندست، اصفهان

نویسندگان : حمیدرضا ربیعی، پرویز ضیائیان،  عباس علی محمدی

دانلود-300x117

MrGIS.ir
0نظرات توسط

 مقدمه

سیستم اطلاعات جغرافیایی یا سیستم اطلاعات مکانی مجموعه ای از اجزای داده ها و اطلاعات، سخت افزار، نرم افزار و نیروی تخصصی کاربر می باشد که جهت جمع آوری ، ورود، ذخیره سازی، ارزیابی، بازاریابی، مدیریت ، تجزیه و تحلیل و نمایش داده های توصیفی و مکانی به صورت مرتبط با هم بکار گرفته می شود. GIS در علوم مختلفی مورد استفاده می گیرد. قسمتی از GIS که مربوط به بخش های مختلف مهندسی آب ( هیدرولوژی، هیدروژئولوژی، هیدرولیک و برنامه ریزی منابع اب) مورد نظر ماست.

مدیران منابع آب از سیستم اطلاعات مکانی برای تجسم و تجزیه و تحلیل داده های هیدرولوژیکی برای انجام وظایفی از قبیل ارزیابی کیفیت آب، برآورد میزان آب در دسترس، برنامه ریزی پیشگیری از سیل، طوفان و درک محیط طبیعی و مدیریت منابع آب بهره می برند. Arc Hydro نقطه شروع برای تجزیه و تحلیل منابع آب با نرم افزار Arc GIS است. برای انجام مطالعات اولیه پروژه های سد سازی و پروژه های هیدرولوژی، داشتن پارامترهای هیدرولوژی و شکل هندسی زمین امری ضروری است.

Arc Hydro که با همکاری صنعت ، دولت و دانشگاه توسعه یافته است، ساختار داده ای در GIS است که داده های هیدرولوژیک را به روش های تصمیم گیری و مدل سازی منابع آب لینک می کند. استفاده ار آرک هیدرو به شما کمک می کند تا مجموعه داده هایی بسازد که بتواند با مدل منابع آب یکپارچه شود مدل داده های Arc Hydro ساختار داده های آب را استاندارد کرده به طوری که داده هار می توان به طور مدارم و کارامد برای حل مشکلات منابع آب در هر مقیاسی استفاده نمود. Arc Hydro  برای شما امکان ساخت مدل داده های خود و ادغام آن با ابزارهای Arc Hydro  فراهم می آورد.

دانلود-300x117

MrGIS.IR
0نظرات توسط

 این نرم افزار قابلیت وارد نمودن و ویرایش نقاط
طراحی و ترسیم انواع قوسها شامل قوس های دایره ساده،قوس دایره مرکب،قوس کلوتوئید و…
طراحی پلان مسیر و تشکیل جدول پیاده سازی آن
مدیریت قطعات ملکی
ایجاد مدل رقومی زمین و ترسیم منحنی های میزان
مقطع برداری از روی یک سطح
محاسبه حجم عملیات خاکی بین دو سطح
بر چسب گذاری عوارض و…
از انجایی نرم افزار Autodesk Land در محیط Autocad اجرا میشود تمام قابلیت های نرم افزار Autocad را نیز دارد. دو برنامه الحاقی Autodesk civil design و Autodesk Survey که میتوانند پس از نصب برنامه اصلی نصب گردند،توانایی برنامه اصلی را در زمینه اخذ و پردازش داده های نقشه برداری،راه سازی و محاسبات هیدرولوژی افزایش میدهند. 

نویسنده : افشین قصری

دانلود-300x117

MrGIS.IR
0نظرات توسط

سامانه اطلاعات جغرافیایی یا جی‌آی‌اس : ( Geographic Information System – GIS) یک سامانه اطلاعاتی «معمولاً رایانه‌ای» است که به تولید، پردازش، تحلیل، و مدیریت اطلاعات جغرافیایی می‌پردازد. به عبارت دیگر “GIS” یک سامانه رایانه‌ای برای مدیریت و واکاوی اطلاعات جغرافیایی بوده که توانایی گردآوری، ذخیره، واکاوی و نمایش اطلاعات جغرافیایی را دارد.هدف نهایی یک سامانه اطلاعات جغرافیایی، پشتیبانی برای تصمیم‌گیری‌های پایه‌گذاری‌شده بر پایه داده‌های جغرافیایی می‌باشد و عملکرد اساسی آن بدست آوردن اطلاعاتی است که از ترکیب لایه‌های متفاوت داده‌ها با روش‌های مختلف و با دیدگاه‌های گوناگون بدست می‌آیند.  در فایل زیر سر فصل های مدل های ارتفاعی، نقشه های سطحی، مدل سازی، مکانیابی، دیجیت سریع، تبدیل یا تغییر قالب بندی converts، درونیابی، وارد کردن نقاط Arc GIS  به GPS و … آموزش داده می شود.

دانلود-300x117