درخواست اجاره دستگاه GPS

مجموعه آقای جی آی اس ایران با داشتن تفاهم نامه های همکاری با مجموعه های مرتبط با علوم نقشه برداری از تجهیزات و دستگاه های پیشرفته GPS فرکانسی جهت اجرای پروژه های نقشه برداری برخوردار بوده، لذا دوستان و کارفرمایان گرامی می توانند جهت اجاره دستگاه GPS فرکانسی به صورت پروژه ای یا روزانه فروم زیر را تکمیل و به واحد تجهیزات نقشه برداری ارسال نمایید.