7636825f-0bda-4e1f-a5b3-d4c6d5bd6a05

دانلود رایگان مقاله پهنه بندی خطر سنگ ریزش بر اساس تعیین مسیر سنگ ریزش در محیط GIS ( مطالعه موردی: جاده هراز – امام زاده علی- شهرستان آمل)

0نظرات توسط

دانلود-300x118

About the author

مطالب مرتبط

نظر خودتان را در این قسمت قرار دهید