7636825f-0bda-4e1f-a5b3-d4c6d5bd6a05

دانلود رایگان مقاله بررسی ضخامت آبرفت روی سنگ بستر با استفاده از سرعت موج برشی و خردلرزه های محیطی با مطالعه موردی شهرکرد

0نظرات توسط

دانلود-300x118

About the author

مطالب مرتبط

نظر خودتان را در این قسمت قرار دهید